Matavfallssortering

Kommunen satsning på matavfallsinsamlingen för villahushållen införs nu i Svarte. 

Villaägare som väljer att börja sortera får helt utan kostnad allt sorteringsmaterial hemlevererat till fastigheten. Den extrautrustning du behöver är biokorg, papperspåsar och ett särkilt sopkärl. Tömning av matavfall kommer att ske samtidigt som tömningen av hushållsavfall. Ni som ännu inte anmält er kan fortfarande göra det. Läs mer här på www.ystad.se

Alla avfallsabonnenter som väljer att sortera matavfallet får 20 procent i miljörabatt på den ordinarie taxa för hushållsavfall. Informationsmöte på Svarteskolans matsal, torsdagen den 11 nov kl 18.30.