Utbyggnationen av Svarte. Vad händer? När? Hur?

Svarte Byalag bjuder in till ett informationsmöte den 22 mars kl 18.30 i matsalen på Svarteskolan. Många frågetecken kommer att rätas ut denna kväll. Pernilla Randefalk från Midroc, Hanna Tell Planarkitekt Ystads Kommun och Lars Carlsson mark-och exploateringschef Ystads kommun kommer att informera om vad som kommer att hända, när och hur. Det ges även möjlighet till att ställa frågor. Vet du redan nu vilken/-a frågor du önskar få svar på, hör av dig till:Patrick Leijon i byalaget på patrick_leijon@hotmail.com så hinner vi förbereda tjänstemännen och få bättre svar.