Fornminnesvård

Under 2016 påbörjade Svarte Byalag ett samarbete med Ystads kommun och Länsstyrelsen om att vårda våra tre fornminnen som finns i byn. Detta samarbete kommer att fortsätta under 2017 och vi vill gärna höra dina tankar om hur vi kan utveckla dessa tre platser ytterligare. Hör gärna av dig till Lars Johansson i byalaget på ordforande@svarte.se