Första numret av årets Byablad

Nummer 1 – 2011 finns att läsa här.
Där kan ni bland annat läsa om kommande årsmöte, medlemsavgifter, vad Byalaget gjort under 2010.