Välkomna till årsmöte i byalaget

Söndagen den 20 februari kl 15.00 i Svarteskolans matsal.

Motion till årsmötet skall ha inkommit senast 14 dagar före mötet.