Årsmötet genomfört

Nu ligger protokollet från årsmötet den 19 feb ute på hemsidan. Några saker som togs upp på årsmötet var en höjning av medlemsavgiften och efter beslut höjdes den till 100 kr per hushåll. Även några justeringar av stadgarna föreslogs av styrelsen och de är nu beslutade och skall godkännas än en gång vid nästa årsmöte för att gälla fullt ut.