Möte om nya tågstationer på Ystadbanan

På tisdag den 13 mars kommer Trafikverket att ha ett öppet möte för allmänheten på Svarte skola där man kan få information om en förstudie som man just nu håller på att ta fram.

Arbetet går ut på att utreda och beskriva konsekvenserna av två nya mötesstationer på Ystadbanan, den ena strax öster om Svarte.