Byavandringen i Svarte

Hastighetsfrågan är uppe generellt i alla byar så även på Svartes byavandring. Ett jobb görs där vi förhoppningsvis i alla händelser får ner farten. Byalaget fortsätter att jobba i frågan.

En annan fråga som var uppe var bänkar längs med gångbanan. Byalaget skall återkomma med ett förslag. Problemet blir nog inte att få ut bänkarna utan vem har ansvaret för skötseln.

Bybor har frågat om det går att sätta upp en skylt vid Disas Ting angående att parkering undanbedes. Svarte Byalag ska försöka dokumentera att det är ett problem och tror inte att det blir några problem med denna skylt.