Idrottskador kan förebyggas!

Sölveborn höll en mycket uppskattad föreläsning på Svarte byalags träff med fler tips om skadeförebyggande metoder – alla med dokumenterad effekt. Det finns flera saker att tänka på för att få en träning med skadeprofylax:

  1. Uppvärmning > 10 min inklusive stretching
  2. Anpassad nivå, funktionell
  3. Intensitet utan drastiska ändringar
  4. Mängd
  5. Regelbundenhet
  6. Utrustning (skor, skydd)
  7. Underlag (friktion)
  8. Nerträning

För alla med fotledsskador respektive knäledsskador kan exempelvis koordinationsträning på balansbräda vara en rekommendation.

Svarte Byalag tackar Dr Sölveborn för en givande föreläsning!