Vill du medverka till att göra Sydöstra Skåne till Sveriges solcellstätaste region 2025?

Svarte Byalag är en av parterna i ett nyligen beviljat samverkansprojekt som erhållit EU-medel från Leader, Lokalt Ledd Utveckling. Aktiviteterna i projektet kommer att bidra till att öka kunskapen, intresset och attraktiviteten för att investera och installera solceller. Nu bjuder vi in er till ett seminarium på Gamla rådhuset på Stortorget i Ystad, onsdagen den 1:a mars kl. 19.00  bland talarna kan nämnas Landshövdingen Annelie Hulthen & Svante Axelsson.