Upprustning av bro vid Kärleksstigen

Vi kan med glädje berätta att vi fått bifall på vår ansökan om upprustning av Kärleksstigens bro. Denna ansökan gjorde vi i samverkan med Charlottenlund som äger marken.