Byablad på väg ut

Stor del av vår verksamhet bygger på medlemsavgiften men tyvärr konstaterar vi att färre betalt in i år. Vi kommer skicka ut påminnelse till 200 hushåll. Vårt byalag behöver stöd för att klara sin verksamhet. I förra veckan fick vi avboka Good Night Sun då vi inte klarade att få ihop sponsringen. Vi har sökt bidrag hos kommunen för alla vårens evenemang men fått avslag på samtliga.