Protokoll från möte med företrädare Ystad kommun

Den 11 maj träffade byalagets styrelse företrädare för Ystad kommun och diskuterade synpunkter som kommit från boende i Svarte. Läs om hur kommunens svar.