Byalagsvandring i Svarte

I går hade byalaget byavandring med kommunen. Vi tog bland annat tagit upp  frågor såsom Parkeringsfrågan, Planerna och nuläget för Svartes expansion, Utveckling av Stationsområde / centrum, Infartsvägarna in till Svarte, Gatunätet i Svarte. Vi hade ett mycket bra och lyckat möte. Mer information kommer under hösten…

Ni kan läsa artikeln i YA här