Postort

En fråga som Svarte Byalag haft uppe på tapeten ett tag är om Svarte ska söka för att få byta postort från dagens 271 92 Ystad till 271 92 Svarte.

VARFÖR BYTA POSTORT?

Fördelarna har framför allt att göra med identitet och stolthet, att låta Svarte stå för sig självt och inte enbart som en del av Ystad. Detta är något som exempelvis Nybrostrand redan har valt att göra. Nybrostrand har idag ca 200 invånare mer än Svarte, men med tanke på nyproduktionen kommer Svarte inom kort vara uppe i lika stort antal invånare. Ett postortsbyte skulle även kunna vara en fördel för lokala företag som vill komma närmare byns invånare, att visa potentiella kunder att man finns i närområdet.

Nackdelarna kan framför allt kopplas till företag och inte lika mycket till privatpersoner. För dessa tillkommer en mindre omkostnad i form av uppdatering av adress på exempelvis visitkort och dylikt. Dessutom måste man se till människans vanemönster, att det tar tid att ändra en vana. Men kommer det in ett brev med postort Ystad även efter postortsbytet kommer sådan post ändå komma fram till rätt adressat.

VILKA KRITERIER BEDÖMS VID ANSÖKAN?

För att kunna ändra en postort ska det berörda området:

·         utgöra ett sammanhållet utdelningsområde

·         ha eller kunna tillägna sig ett eget postnummer

·         ligga inom samma kommun och i möjligaste mån följa församlingsgränserna

·         antalet avlämningsställen bör inte understiga 150 stycken

·         ändringar som leder till att enskilda adressater och företag drabbas behandlas restriktivt

·         ansökan om ändring ska ha acceptans hos minst hälften av berörda företag och privatpersoner

SÅ NU TILL VÅR FRÅGA…

Styrelsen vill poängtera att vi varken är för eller emot ändring av postort, men eftersom frågan tidigare tagits upp vill vi i dagsläget ta reda på hur ni boende och företagare i Svarte ställer er i frågan.

Under året kommer vi därför ta kontakt med alla hushåll som står under 27192 Ystad för att fråga hur ni ställer er till en postortsändringen från 27192 Ystad till 27192 Svarte. Frågan kommer ställas till alla hushåll fram till dess att vi har underlag nog att antingen lämnar in en ansökan efter årsskiftet eller bordlägga frågan tills vidare.

Rösterna kommer inledningsvis samlas in via mail.

Då rösterna är baserade per hushåll och inte per boende kommer vi efterfråga gatuadress samt om du röstar JA eller NEJ.

Vi är tacksamma om du mailar oss din röst  på postort@svarte.se