Vad är NATO- och hur funkar NATO? Måndagen den 20 november kl 19-20.30 i Svarteskolans matsal

Stefan Engdal, Konteramiral och  har varit ”military representativ” i EU:s och NATO:s militärkommittéer hjälper oss att förstå hur.

Nato bildades 1949 på grund av den ökande konflikten i Europa som brukar kallas ”kalla kriget”.

Nato är en förkortning av ”North Atlantic Treaty Organization”. Idag är 31 stater medlemmar i Nato.

Sverige har under lång tid samarbetat med USA och Nato på olika sätt utan att ha varit medlem.

Efter att Ryssland angripet Ukraina 2022 fattade riksdagen beslut den 14 maj om att  söka medlemskap i Nato.

Sverige och Finland  lämnade den 17 maj in sina ansökningar om att söka medlemskap.

Sverige har under många år haft representation i NATO.

Anmälan sker genom att betala 40 kronor för medlem ( 50 kronor för icke medlem) inklusive fika. Swish går utmärkt. 123-262 60 42 , märk med NATO