Svarte utbyggnad

Bakgrund

2006 så började ryktena florera i Svarte om en planerad stor utbyggnad av Byn. Diskussionerna startade utan att egentligen någon visste vad som komma skulle. Ganska snart kom uppgifter om att företaget Midroc hade köpt ett större markparti väster om Svarte by.

Redan tidigare hade samtal förts både på orten och inom de politiska leden i Ystad om utbyggnad väster eller öster var att föredra.

I alla händelser så publicerade kommunen ett förslag till översiktsplan som fick alla Svarte bor att reagera kraftigt. Utbyggnadsförslaget var gigantiskt och skulle för all framtid förändra byn och spoliera Svartes särart.

Svarte byalag överlät till en kommitté att utarbeta ett alternativ till den stora planen. Ett av de goda sakerna med denna kommitté var att  osämjan i byn om öster och väster sansade sig och sakfrågorna fick fokus.

Resultatet

Det förslag som kommitteen arbetade fram ligger till stora delar till grund för den översiktsplan som kommunen fastställde januari 2009.

Nu tre år senare så presenteras ett förslag till detaljplan som innefattar en del av den totala översiktsplanen

Byalagets roll i detta skede

Vi ser det som vår uppgift att bevaka att detaljplanen inte avviker från översiktsplanen, att hänsyn är tagen till trafiksituationen, parkerings situationen etc.

Vi ser det dessutom som vår uppgift att driva frågor som centrumutveckling i samråd med Svarteborna. Vi ser inte som vår uppgift att driva frågor runt särintressen. Dessa frågor antar vi att de direkt berörda driver.

För att alla skall känna sig delaktiga så finner ni här

Om någon har synpunkter eller vill ha kontakt med byalaget i just denna fråga föreslår vi att ni mailar till alt: lars-ake.holm@ystad.nu , fredrik.bothen@gmail.com , eller Christian.Persson@se.fujitsu